Růst hub – Jak, kdy, jak rychle

 

Všeobecně platí že houby rostou po celý rok. Pochopitelně výskyt množství je jiný v lednu než v září.

Tvorba plodnic je závislá na klimatických podmínkách, jako teplota a vlhkost vzduchu a půdy.

Houby můžeme rozdělit na studenomilné a teplomilné. Z toho je zřejmé, že nároky hub na teplotu jsou různé. Většina hub vytváří plodnice při teplotě 15-20 oC. 

Dále máme houby suchomilné a vlhkomilné, ale těch moc není. Bohatý výskyt hub se dá předpokládat při 60%-80% vlhkosti půdy.

V nemalé míře je závislý růst hub na biotopu. Na výskytu stromů a rostlin vážících na sebe určité druhy hub. Podhoubí se upíná na tenké kořínky, kterých je nejvíce na konci kořenové soustavy.

 Proto nacházíme plodnice hub několik metrů od kmenu stromu, většinou po obvodu koruny, kde také při dešti odkapává nejvíce vody.

Kdy jít na houby?

První větší výskyt hub je od poloviny května do poloviny července. Především v listnatých a smíšených lesích.

Po té nastává období sucha, které trvá několik týdnů.

Další maximální růst nastává od září do poloviny listopadu. V tomto období roste nejvíce druhů hub. S postupujícím podzimem v listnatých lesích hub ubývá.

Rychlost růstu hub je závislý na příznivých podmínkách jako je vlhkost a teplota.

Houby nerostou bezprostředně po dešti, jak se mnozí houbaři domnívají, ale zhruba za 8-16 dnů.

Za předpokladu, že po tu dobu budou deště pokračovat a udrží dostatečnou vlhkost.

Také není pravda, že větší hřib vyroste za jeden den nebo dokonce přes noc. Denní přírůstek konkrétně u hřibu je 1cm výjimečně za dobrých podmínek 2cm. V takové případě lze najít trofejní plodnice hřibů o velikosti 15-20cm a o váze350-800g. Dokonce i 1kg.